Poskytovaná péče

 • Našim pacientům zajistíme prvotní i kontrolní ošetření v době nemoci a dále široké spektrum služeb uvedených níže.
 • Léčebně preventivní péče pro dospělé.
 • Preventivní prohlídky.
 • Kompletní předoperační vyšetření.
 • Očkování pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost. Očkujeme podle platného očkovacího kalendáře pro dospělé, a to s ohledem na zdravotní, profesionální, geografické či jiné specifické indikace. K očkování je potřeba se dostavit zdravý 
  a po očkování vyčkat alespoň 30 minut v čekárně kvůli možnému výskytu nežádoucí reakce.
 • Pravidelná měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika a prevence.
 • Pro neregistrované pojištěnce poskytujeme ošetření v akutních případech.
 • Pro pojištěnce EU poskytujeme péči dle smluvních podmínek.
 • Pro nepojištěné pacienty poskytujeme péči za přímou úhradu dle sazebníku zdravotních pojišťoven.
 • Provádíme měření CRP. CRP je ukazatel probíhajícího bakteriálního zánětu usnadňující rozhodnutí nutnosti nasazení antibiotik. K vyšetření postačí pouze odběr kapky krve z prstu, výsledek známe během chvíle přímo u nás v ordinaci.
 • Provádíme vyšetření Streptestem A. Jedná se o rychlý způsob diagnostiky
  Beta-hemolytického streptokoka, který způsobuje řadu streptokokových onemocnění (nejčastěji anginy). Výsledek testu je znám během několika minut přímo u nás
  v ordinaci a díky němu můžeme rozhodnout o nutnosti okamžitého nasazení antibiotik. Test se provádí jako klasický výtěr z krku.
 • Provádíme měření HBA1C (glykovaný hemoglobin). HBA1C (glykovaný hemoglobin) neboli dlouhodobý cukr je ukazatel, kterým sledujeme u diabetiků jejich kompenzaci.
  K vyšetření postačí pouze odběr kapky krve z prstu, výsledek známe během chvíle přímo u nás v ordinaci.
 • Provádíme měření krevní srážlivosti (INR) s okamžitým vyhodnocením a řízení antikoagulační léčby. Je určeno zejména pro pacienty užívající Warfarin. K vyšetření postačí pouze odběr kapky krve z prstu, výsledek známe během chvíle přímo
  u nás v ordinaci.
 • Provádíme měření glukometrem. Přístroj slouží k určení hladiny cukru v krvi
  v kteroukoliv denní dobu.
 • Provádíme vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení. Od 50-ti let hrazeno zdravotní pojišťovnou.
 • Provádíme vyšetření tlakovým Holterem.
 • Provádíme vyšetření zevního zvukovodu a bubínku otoskopem
 • Provádíme vyšetření pulsním oxymetrem (akutní i preventivní měření).
 • Provádíme vyšetření POC přístrojem Cobash 232. Jde o přístroj, který umí vyšetřit kardiální markery pro diferenciální diagnozu kardiovaskulárních onemocnění přímo v ambulanci. K vyšetření je potřeba odběr žilní krve. Výsledek známe během chvíle přímo u nás v ordinaci.
  1. NT- pro BNP – společně s klinickým obrazem usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na srdeční selhání.
  2. troponin T– společně s klinickým obrazem usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na poškození buněk myokardu.
  3. D- dimer – společně s klinickým obrazem usnadňuje vyloučení suspektní hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE).
 • Provádíme kultivační vyšetření (odběry potřebného biologického materiálu – výtěry, moč, stolice, sputum, …). Biologický materiál se zasílá na bakteriologické vyšetření.
 • Provádíme krevní odběry, intramuskulární injekce, vyšetření dle přístrojového
  vybavení ordinace, převazy a jiné drobné zákroky potřebné k ošetření,
  diagnostice či léčbě.
 • Vystavujeme posudky a potvrzení.
  Registrovaným pacientům poskytujeme prohlídky požadované do zaměstnání,
  prohlídky nutné k vystavení řidičského průkazu, prohlídky nutné k vydání a držení zbrojního průkazu, potvrzení o zdravotním stavu na přihlášky ke studiu, zdravotní potravinářský průkaz, vyšetření před nástupem lázeňské léčby, vyplnění pojistné události, vyšetření pro potřeby ÚP, OSSZ (invalidní důchody, mimořádné výhody, příspěvky na péči aj.)
 • Zajišťujeme domácí péči v indikovaných případech a návštěvní službu.
 • Vystavujeme elektronické recepty. Recepty je možné zaslat prostřednictvím sms nebo e-mailu, ale pouze po předchozí telefonické domluvě se sestrou. Na e-mailové žádosti a netýká se pouze žádostí o recepty, ale i všech ostatních dotazů či e-mailové korespondence, není možné včas reagovat. Aby nedošlo k nebezpečí z prodlení, tak tyto služby neposkytujeme. Děkujeme za pochopení.