Ceník

Níže jsou uvedeny ceny výkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Ceník je platný od 2.5.2024.

Prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300 Kč
Řidičský průkaz – prvotní vyšetření500 Kč
Řidičský průkaz – rozšíření o další skupinu500 Kč
Řidičský průkaz – prodloužení po 65 letech věku350 Kč
Zbrojní průkaz, včetně prodloužení500 Kč
Zdravotní průkaz150 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu100 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu před cestou do zahraničí300 Kč
Zpráva pro účast na rekondičním pobytu200 Kč
Potvrzení pro práci s dětmi, sportovní akce, …150 Kč
Zpráva pro policii a soudy na žádost pacienta500 Kč
Vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovnu (úrazy, bolestné, PN, zdravotní stav, …)500 Kč
Aplikace očkovací látky100 Kč
Předoperační vyšetření před výkony hrazenými klientem (estetické operace, umělé přerušení těhotenství, …) laboratorní vyšetření si klient platí zvlášť600 Kč
Prvotní vyšetření u nepojištěných pacientů500 Kč
Kontrolní vyšetření u nepojištěných pacientů300 Kč
Test na okultní krvácení (pokud není hrazeno pojišťovnou)100 Kč
Pořízení kopie jedné stránky zdravotní dokumentace3Kč / A4